A bejegyzés alapjául szolgáló cikk szerzője azzal az anomáliával kezdi, hogy a pszichológus szakma sokat foglalkozik a nárcisztikus személyiségzavarral, annál kevesebbet azonban az áldozatokkal. Sajnos valóban nincs hivatalos diagnosztikai kategória a nárcisztikus abúzus elszenvedőinek a mentális problémáinak a leírására. Egyes szerzők utalnak rá Nárcisztikus Áldozat Szindrómaként, vagy Traumával kapcsolatos Nárcisztikus Tünetekként, Poszttraumatikus Nárcisztikus Zavarként, de általában a komplex PTSD egy speciális eseteként kezelik és nem kap külön figyelmet. (Mellesleg a C-PTSD, a krónikus, hosszan tartó, többféle bántalmazástól kialakuló mentális zavar is csak most kezd beépülni a hivatalos nomenklatúrába, a DSM V előtt nem létezett ilyen diagnosztikai kategória.)
Eygetértek a cikk szerzőjével, hogy óriási jelentősége lenne, ha a klinikusok számára ez egy elismert és könnyebben felismerhető jelenség lenne, mert jelen pillanatban nem veszik elég komolyan a bántalmazás súlyosságát. Az áldozatok sokszor tovább traumatizálódnak azáltal, hogy nekik kell bizonygatniuk azt a körmönfont és nehezen tetten érhető abúzust, ami körüllengi az életüket és hát a problémáik jelentős része épp abból fakad, hogy ők sem veszik észre, hogy bántalmazásnak vannak kitéve.
A cikk felsorol néhány tünetet, amelyek nárcisztikus abúzus esetén jellemzőek. Ezek átfedést mutatnak több mentális zavarral, nem javaslom senkinek, hogy magát diagnosztizálja, de az fontos, hogy felismerjétek, hogy a panaszaitok eredendő oka lehet az a (sokszor burkolt) bántalmazás, amiben akár most, akár gyerekkorotokban részetek volt.
 • ·   flashback-ek (itt és most minőségű, váratlan, nem kontrollálható emlékbetörések) a traumáról, a traumatikus viselkedésről
 • ·         a személyes biztonsággal kapcsolatos intenzív félelem
 • ·         túlfeszített, ideges
 • ·         állandóan a környezetét monitorozza a potenciális veszélyhelyzet felmérése érdekében
 • ·         depressziós
 • ·         ingerlékeny
 • ·         bűntudatos
 • ·         több testi panasza is van
 • ·         önsértésre hajlamos
 • ·         pánikrohamai vannak
 • ·         dermedt, sokkos állapotai vannak
 • ·         nehézségei vannak a gondolkodással és emlékezéssel
 • ·         azt érzi, hogy mindjárt megőrül
 • ·         alvási nehézségek, rémálmok
 • ·         kényszeres tünetek
 • ·         evészavar
 • ·         elfojtott harag
 • ·         disszociatív állapotok
 • ·         öngyilkossági gondolatok
 • ·         állandóan elbizonytalanodik
 • ·         forgatja magát a másik szándékain

Az érzelmi bántalmazás néhány nárcizmusra jellemző formáját is megfogalmazza a cikk, ezek a jól ismerős gázlángozás (meghamisítani a valóságot, hogy őrületbe kergessem a másikat), tárgyiasítás, hasítás, se veled se nélküled állapotok, eltaszítani és visszaszippantani a másikat, dühkitörések, krízisállapotok fenntartása.

Az eredeti cikk:
https://pro.psychcentral.com/exhausted-woman/2015/10/identifying-victims-of-narcissistic-abuse/#