Miben tudok segíteni?

EGYÉNI, CSOPORTOS ÉS ONLINE

Életminőség javítás

Az egyéni találkozókon, a csoportos munkák során és online kurzusaimon a “Hogyan legyünk jobban?”
kérdésre keressük a választ és az alábbi témakörök mentén nyújtok segítséget:

p

Életvezetési tanácsadás

Több kliensem fogalmazta meg úgy a közös munkánk során szerzett tapasztalatait, hogy élni tanítom őket. Segítek megtalálni személyes fontossági sorrendjüket, melynek mentén újraszervezhetik napjaikat, átértékelhetik emberi viszonyaikat egy olyan felülnézetből, amelyhez a terápiás tér nyújt perspektívát. Ennek során természetesen megvizsgáljuk a kielégítő élet útjában álló akadályokat is, úgymint a megfelelési kényszert, a határproblémákat és a nagy mentális terheléssel járó érzelemszabályozási zavarokat, konfliktuskezelési, önérvényesítési nehézségeket.
w

Segítő beszélgetés

Kicsit több vagyok, mint fizetett társalkodónő, bár elmagányosodott társadalmunkban akár még ennek is lehetne létjogosultsága. Hiszen a kiegyensúlyozott, egészséges lelki élethez szükséges valós, élő emberi kapcsolatot, a figyelmet és az együttérzést, a személyes problémák iránti kíváncsiságot és megértést, nyitottságot és ítélkezésmentes elfogadást semmi nem pótolja. Az általam nyújtott érzelmi gondoskodás igénybevétele az öngondoskodás egy módja, mely beépülve kielégítőbb, megbékéltebb életet tesz lehetővé.

Önismeret

Az önreflexió, azaz a saját belső folyamatainkról, az önmagunkról való gondolkodás képessége egy olyan készség, amely elsajátítható. Ennek egyik legjobb módja, ha beépítjük azt, ahogyan valaki más – lehetőleg olyasvalaki, aki ezt szakértelemmel teszi – gondolkodik rólunk vagy próbál minket megérteni. Ahhoz, hogy meglássuk, milyenek vagyunk, tükörbe kell nézni, és erre a reflexióra a másokról eredő visszajelzésekből lehet szert tenni. A személyes viszonyok szubjektívek és elfogultak, míg egy segítő szakember semleges és objektív, így a tükör kevésbé torzít. Valódi önismeret amúgy sem lehetséges a vakfoltjainkra való rálátás nélkül, hiszen létezhet olyan megnyilvánulásunk, működésünk, amelyet – ahogy fától az erdőt -, mi magunk nem veszünk észre, egy másik ember, másik perspektívából azonban igen. Ezeknek a nem tudatos, de mások felé megnyilvánuló tulajdonságoknak a megfelelő és hasznos módon történő visszajelzése szintén tanult képesség – jómagam ezt mentoraimtól, szupervízoraimtól és kollégáimtól sajátítottam el, és szakmai irányelvek mentén állítom klienseim szolgálatába.

Anya-magzat kapcsolatanalízis

Az anya-magzat kapcsolatanalízis módszere lehetővé teszi kismamák számára, hogy már születés előtt kapcsolatot építsenek ki a kisbabájukkal. A magzattal való ismerkedés, kölcsönös összehangolódás, a baba mentális, érzelmi képességeinek fejlesztése mellett sokan igénylik, hogy tudatosan készülhessenek az anyaszerepre, a szülésre – vagy nem elsőszülő anya esetén -, hogy alkalmat teremthessenek arra a fajta elcsendesedésre és elmélyült figyelemre, amelyre a már megszületett kisgyermekkorú testvérek ellátása, mint élethelyzet, kevesebb lehetőséget nyújt. Az anya-magzat kapcsolatanalízis dedikált alkalmat teremt arra, hogy a várandóságuk abban a lélektani támogatásban és kísérésben részesüljön, amelyre szükségük van az anyaság örömének átéléséhez.

Pszichoedukáció

Az a pszichológiai tudásanyag, amit a beszélgetéseink során a klienseimnek közérthető formában átnyújtok, egészen más megközelítést tesz lehetővé nehézségeik megértéséhez és kezeléséhez, mint ami a köztudatban él a problémák mibenlétéről. A családi hiedelmek, a társas környezet szokásrendje, a kultúra értékrendje jelent ugyan egyfajta igazodási pontot, de a segítségkérők számára ezek sokszor nem nyújtanak elégséges magyarázatot olyan személyes konfliktusokra vagy társas jelenségekre, amelyek nekik szenvedést okoznak. A kísérletileg igazolt kutatási eredményekre, módszertanilag megalapozott modellekre alapozott magyarázat az emberi működésmódra olyanná válik, mint egy – nem rózsaszín, hanem épp ellenkezőleg – a valóságot végre megláttató szemüveg. Amely talán nem könnyű, de objektív mércék mentén hitelesítő és – ezáltal megnyugtató és a problémamegoldás felé ható – élmény. A személyes beszélgetéseken túl, előre rögzített formában is elérhetőek pszichoedukációs workshopok az oldalamon. 

Érzelemszabályozás

Igyekszem a „mit tehetek magamért”- hozzáállás felé terelni a hozzám fordulókat, hiszen leginkább az öngondoskodáson keresztül lehet ráhatásunk életünk alakulására. E felelős viszonyulás alapfeltétele a jogos szükségletek elismerése, felismerése és egészséges módon történő kielégítése saját jelzőrendszerünk, azaz testi reakcióink és érzelmeink beazonosításán keresztül. A készségfejlesztés gyakorlást igényel, ezért heti rendszerességű, gyakorlatias érzelemszabályozási workshopokon gyűlünk össze minden pénteken 18 órakor az online térben, hogy elsajátítsuk azokat a stabilizáló, önmegnyugtató technikákat, amelyeket nyugalmi állapotban begyakorolva, stresszhelyzetben is könnyebben elővehetünk. A csoport nyitott, előképzettséget nem igényel.

Stresszoldás

A hétköznapok okozta stressz vagy akut, illetve krónikus traumák okozta túlzott idegrendszeri reakciók esetén a Brainspotting és az EMDR Assyst módszerei a neurobiológiai törvényszerűségek figyelembevételével oldják a feszültséget. A kliens által elsajátítható, egyszerűen kivitelezhető, a hétköznapokba beépíthető – a Somatic Experiencingből, polivagális elméletből és a dialektikus viselkedésterápiából származó önmegnyugtató, stabilizáló érzelemszabályozási gyakorlatok végzése is jelentős megkönnyebbüléssel járhat.

Év a szakmában

Óra Beszélgetés

Szülés Felkészítés

{

Levente, 35

Kíváncsi voltam arra, hogy milyen lehet egy pszichológussal átbeszélni olyan kérdéseket, amelyekre már régóta nem találtam a választ. Több, mint hat év közös munka után visszanézve úgy érzem sokkal többet tudok magamról, amit egyedül, vagy a megszokott családi, baráti körömben élő emberekkel megismerhettem volna.
-
Levente, 35

Zsuzsa, 49

Edit hiteles. Szakmailag kifogástalan felkészültségű, alapos, emberileg megbízható, őszinte. Rengeteget köszönhetek közös munkánknak. Mindig hálás leszek, hogy találkoztak útjaink.
- Zsuzsa, 49

Virág, 35 [kisebb typo]

Nekünk nagyon sokat számított az “kapcsolatanalízis”, és el sem tudom képzelni az anyaságot nélküle. Röviden összefoglalva, adott egy olyan alapot a kapcsolatunknak, amilyenről még sosem hallottam és sosem tapasztaltam. Nagyon sok nehézségen átsegített engem és a kislányomat ez a “kötelék”, a kezdetektől a mai napig. Hihetetlenül hálás vagyok Önnek és a módszernek, életem egyik legjobb döntése volt belevágni. 🙂
- Virág, 35

Anita, 40

Hosszú távra kaptam segítséget, mert még most, 3 év után is erősít a nehéz helyzetekben.
- Anita, 40

Gabi, 38 [kisebb typo]

Ezt írtad nekem álmomban búcsúzóul egy saját magad készítette képeslapra:

„Ha nem tudod ki vagy,
Ha nem tudod, merre visz az utad,
Csak légy, aki vagy,
És megnyugszik a lelked.”

- Gabi, 38

Éva, 36

A közös munkánk során olyan “teljes”, odaadó és értő figyelmet kaptam tőled, amelyben korábban nem volt részem. Azzal, ahogy tudásoddal és személyes tapasztalataiddal a nehézségeim felé fordultál, kifejezted, hogy fontos vagyok neked, és hogy mellettem állsz. Valahogy különlegesnek éreztem magam. Köszönöm neked!
- Éva, 36

Szilvia, 45

Életem legizgalmasabb „utazása” volt, amit Edit vezetett: Utazás önmagam felé. Veleszületett adottságai, és rendkívül magas szintű tudása révén mindig azt éreztem, biztonságban vagyok, jó úton járok, és sokat teszek magamért, a fejlődésemért.
- Szilvia, 45

Napi munkám során felmerült

Gyakori kérdések

Mi az az anya-magzat kapcsolatanalízis?

Relaxált állapotban végzett kapcsolatfelvétel a magzattal, akit szuverén, önálló személyiségnek tekintünk saját szükségletekkel, saját, az anyáétól elkülönülő érzés-, és élményvilággal.  A prenatális élményvilág képekben és testérzetek formájában elérhető, ezek fordítódnak le szavakká és gondolatokká szakember kísérése mellett. Így válik a mentalizáció az anya és gyermeke közötti kölcsönös kommunikációvá. Pszichoedukációs és szupportív, azaz támogató folyamatról van szó, nem feltáró terápiáról. Bár a kismama saját tudattalanjával kerül kapcsolatba ebben a módosult tudatállapotban, a téma, mely fókuszba van állítva, körülhatárolt, a méhen belüli pszichés térre korlátozódik. Erről a módszerről részletesen külön blogbejegyzésekben is olvashat.

Mi az a Rebirthing?

A normál, automatikus légzésmintázat tudatos megváltoztatásával módosult tudatállapot hozható létre, melynek során testi feszültségek oldására és szimbolikus szinten végzett pszichés munkára van lehetőség.

A Rebirthing intenzív élmény, így olyan transzperszonális csúcsélménnyé válhat, mely traumás tartalmak tudatba kerülésével is járhat, ezért a traumafeldolgozás három fázisának megfelelően javasolt eljárni, azaz csak biztonságos terápiás kapcsolatban, stabil lelkiállapotban érdemes végezni.

Erről a módszerről részletesen külön blogbejegyzésekben is olvashat.

Mi az a mezőállítás?

Az eredetileg „családállításnak” nevezett Bert Hellinger által kidolgozott módszer nem csak család, de bármilyen rendszer esetén eszközt nyújt az interperszonális vagy intrapszichés mintázatok láthatóvá tételére. Bár azonnali katartikus élmény továbblépni egy elakadásból, Szabó vizsgálatából az is kiderült, hogy a tudatos rálátás hosszú távon is jó hatást gyakorol az emberi kapcsolatokra és a distressz csökkentésére. (dr. Szabó Gergely Sándor: A családállítás pszichológiai hatásvizsgálata, Integratív Pszichoterápiás Egyesület XXII. konferenciája, Budapest, 2019. szeptember 28.).

Az intenzív érzelmi átélést és a különböző élethelyzetekkel való azonosulást lehetővé tévő csoportmunka fontos állomása lehet az önismereti munkának megfelelő vezetés mellett, ahol utánkövetésre, és az integrálás szakmai támogatására is van lehetőség. Az utóbbi szempontok miatt csak folyamatba ágyazottan alkalmazom a módszert olyan kliensekkel, akiknek ismerem az előtörténetét és életkörülményeit, a megküzdési stílusát és az erőforrásait.

Mit jelent az, hogy érzelemszabályozás?

Hogy tudom, mit érzek és van ráhatásom. Hogy nem automatikusan reagálok a bejövő hatásokra, hanem közbeiktatok egy olyan tudatosságon és idegrendszeri stabilitáson alapuló féket az inger és a válasz közé, ami nem az érzelmek elfojtásán vagy önmegtagadáson alapuló viselkedéskontrollt jelent, hanem a képességet, hogy megvizsgáljam a valóságot és a helyzetnek megfelelő érzelmek segítsék a kihíváshoz való alkalmazkodást. Minderről bővebben az érzelemszabályozási workshop oldalamon olvashatsz:

Mit jelent azt, hogy pszichoedukáció?

Azon pszichológiai tudás átadását, amelyet kár lenne holmi szakmai elefántcsonttoronyban őrizgetni, hiszen a tudás nem csak hatalom, de mindeniké is. Ha a lélek törvényszerűségeinek ismerete segíti a szakembereket mások megsegítésében, miért ne segíthetne az mindenki másnak is? “Előző életemben” tanár voltam, és ez a véna újra lüktetni kezdett bennem, amikor rájöttem, hogy nem csak a hallgatásommal segíthetek másoknak, hanem azzal is, ha beszélek, azaz elmagyarázom nekik az emberi természet titkait. Minderről bővebb indormáció elérhető a pszichoedukációs workshopok oldalamon:

Mi az a sématerápia?

Gyerekkori környezetünkhöz alkalmazkodva olyan következtetéseket vonunk le önmagunkról és a világról, amelyek hosszú távon elkísérnek minket, még akkor is, amikor a megváltozott körülmények között más viszonyulás szerencsésebb lenne. A sématerápia az „úgyfelejtett” reakciómódjainkat gyomlálja ki, hogy rugalmasabban és a helyzetnek megfelelőbben reagálhassunk jelenbeli helyzetekben.

Mi az a Brainspotting?

Észlelt veszély esetén autonóm idegrendszerünk automatikusan aktiválja azokat a stresszreakciókat, amelyek ideális esetben lecsengenek a vészhelyzet elmúltával. Megnyugszik a légzésünk, lelassul a szívverésünk, ellazulnak az izmaink, vagy éppen újra tetterősnek érezzük magunkat egy lefagyott, dermedt állapot után. Túlterhelő események hatására azonban ennek a természetes stresszreakciónak a lefutása zavart szenved, nem tud elmúlni és a traumára emlékeztető legkisebb inger esetén is újra aktiválódik. A Brainspotting-technika ezeket a megrekedt folyamatokat segíti tovább a megfelelő szempozíció megtalálásának segítségével.