A rebirthinggel létrejött mély állapotban a személyiséget működtető alapminták átírása történhet meg, teljesen átalakítva a személyiséget. Ez nem agymosás. Nem Cipolla vagyok, aki ezt kívülről idézi elő, hanem a lélek belső gyógyító ereje veszi fel a kapcsolatot egy olyan magasabb rendű energiával, amely pontosan tudja, hogy milyen sebet kell megtalálni és begyógyítani.
Ez jóval több, mint amit a hagyományos pszichoterápia nyújtani tud, hiszen ott csak a verbálisan, és gondolkodásunk által hozzáférhető élményekről tudunk beszélgetni – és bár az összefüggséek megértése, saját felelősségünk felismerése fontos, és elengedhetetlen előkészítése egy mélyebb pszichés munkának*, az igazi áttöréseket csak olyan szinten lehet elérni, ahová tudatunk nem ér el…

*Grof LSD-kutatásainak eredményeiből az derült ki, hogy a transzperszonális sík elérése csak a perszonális szféra átdolgozása után lehetséges. Ez a kulcsmomentuma a Maslow-i elméletnek is.