Jung érdeme elévülhetetlen abban, hogy utat nyitott egy tágabb perspektívájú pszichológiai megközelítés felé. Három témakörben haladja meg a klasszikus pszichoanalízist:

1. Freud természettudományos hagyományokat követő reduktív racionalitásával szemben számol az irracionalitás tényezőjével

2. felismeri, hogy a freudi szűk pacientúrát alkotó neurózissal küzdő „sokáig infantilis állapotban maradt személyek” mellett létezik egy bizonyos értettséget elért réteg, melynek neurotikus küzdelmei más okokra vezethetők vissza és akik gyógyítása más módszereket igényel, illetve

3. tágít a szigorúan individualista látásmódon és a személyes tudattalan mellé feltételez egy kollektív tudattalant is.

Bevezetés a tudattalan pszichológiába című műve érthető és átfogó képet nyújt alapvetéseiről. A bejegyzés címére kattintva erről részletesebben is olvashat a kedves érdeklődő.