Nem-specifikus terápiás hatótényezőnek tartják a terápiás kapcsolatot, bármilyen technikánál és módszernél fontosabb lehet.

Mivel a terápiás kapcsolat egy emberi kapcsolat, a pszichológus is személyként vesz benne részt. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos, amiről Yalom ír:
„A szakma művelőjeként a legértékesebb eszköznek a saját reakcióimat tartom. Ha gátlásosnak, dühösnek, elcsábítottnak, becsapottnak, megbabonázottnak vagy bármi másnak érzem magam, ezt mindig komolyan veszem. Fontos információról van szó, amit valahogy hasznosítani kell a terápiás munkában.” (Yalom: Szemben a Nappal, Park Kiadó, Budapest, 2018, 205. o.)
„…a terapeuta legértékesebb, legfontosabb eszköze önmaga, ebből következően ezt az eszközt kell tökéletesíteni. A terapeutáknak kimagasló önismeretre van szükségük, bízniuk kell megfigyeléseikben, nagy odafordulással, szakszerűen kell bánniuk a pácienseikkel. (…) Nemcsak abban hiszek, hogy a terapeutáknak éveket kell kellene saját élményű személyes pszichoterápiában tölteniük képzésük során, de véleményem szerint később, karrierjük későbbi szakaszaiban ismét részt kellene venniük ilyenen.” (Yalom: Szemben a Nappal, Park Kiadó, Budapest, 2018, 206-207. o.)