Remélem, nem ijesztek el senkit egy kis tudománykodással, de pszichológusként ez szakmai kötelességem. 🙂 Roppant módon izgatott, hogy lehet-e valami ilyen misztikus dolgot hagyományos kísérleti módszerekkel mérni, tesztelni és belőle statisztikát tesztelni, és sikerült! 🙂 Íme az eredmény.

A Rebirthing szubjektív megfigyelések alapján gyógyító hatású, de ennek tudományos igazolása eddig nem történt meg. Ennek érdekében folytattam hatásvizsgálatot – a módszer kidolgozója, Leonard Orr által ajánlott –  10-üléses kezelés-sorozat során.  Mivel a Rebirthing-légzés hatására átélt élmények integrálása időt vesz igénybe, a vizsgálatot 2 hetenkénti ülésre terveztem. A vizsgálatban önként Rebirthingre jelentkezők vettek részt.
3 teszt felvételére került sor az  1. Rebirthing légzés előtt, az 5. után, illetve a 10. után. A tesztek a személyek állapotváltozását vizsgálták a pozitív pszichológia két tesztjével, melyek  a „személyes növekedést” (Christine Robitschek), illetve az ”élettel való elégedettséget” (Ed Diener) mérik. Felvételre került ezen kívül Beck depresszió kérdőíve.
2 kontrollcsoport volt. Egy autogén-tréninget végző relaxációs csoport 8 fővel, ahol a kérdőívek megismétlésére az 5. illetve a 10. csoportos relaxációt követően került sor. A második kontrollcsoport 13 olyan egyetemi hallgatóból állt, akik semmilyen önismereti munkát nem végeztek. Hogy az eredmények a Rebirthing-csoport 2 hetenkénti üléseivel összehasonlítható legyen, a tesztfelvételre a 10. és a 20. héten került sor.
A vizsgálat során több, mint száz egyéni légzést végeztem.  A szerződött-sorozatot (10 alkalom) ezen idő alatt négy személy vitte végig. Számos eredmény szignifikánssá válásához nagyobb adatszám szükséges, az adatgyűjtés a jövőben folytatódik.  Részeredmények, azaz tendenciák azonban már a vizsgálat jelenlegi szakaszában is láthatóak.
Hipotézisem az volt, hogy a Rebirthing terápiásan hatékony, azaz növeli a személy élettel való elégedettségét, azt az érzést, hogy személyisége fejlődik és befolyása van saját életének alakulására. Ezen kívül azt vártam, hogy a Rebirthinget végző személyek depresszió-szintje csökken. Elvárásaim igazolódtak az alábbiak szerint.
A kontrollcsoportokkal összehasonlítva mindössze a Rebirthing-csoportban mutatható ki a depresszió szintjét jelző pontszám szignifikáns csökkenése.


Még ha nem is szignifikáns módon, de monoton változás a másik két tesztnél is megfigyelhető a Rebirthing-csoport esetében (a kontrollcsoportoknál nem):