Az Anmatis Kft. szervezésében segítő szakemberek számára ajánljuk a Leonard Orr nevéhez fűződő Rebirthing technika elsajátítására meghirdetett programunkat, amely hatásos eszköz lehet a klienssekkel való munkában.
A képzés transzperszonális szemléletű, a résztvevőktől elköteleződést és mély személyes belső munkát kíván. Fontos, hogy a jelentkezőnek legyen megfelelő önismereti múltja és hasznos, ha Rebirthing vagy más transzperszonális szemléletű technikában van tapasztalata.
A képzés alapvetően a sajátélményen keresztül a gyakorlati ismeretek elsajátítására fókuszál, így elvégzése a résztvevők más területen szerzett szakmai ismereteit bővíti, eszközként használható módszerrel kiegészíti azokat.
A képzés vezetője Louise Bloemen holland transzperszonális terapeuta, akiről és magyarországi tevékenységéről saját honlapján (www.louise-b.com/hu ) bővebben is tájékozódhat.
A teljes program 230 órás, amely elvégzése után igazolást adunk.
A program lebonyolítása:
I. szakasz – alapozás
Három alkalommal háromnapos hétvégi workshop keretében a résztvevők 3 sajátélményű tapasztalást szereznek, illetve a csoport többi tagjánál vezetett ülés végigkövetése lehetőséget ad megfigyelésekre, a módszerrel való ismerkedésre. Már ebben a szakaszban szó lesz alapvető elméleti kérdésekről: a magasabb énnel való kapcsolatteremtés; a légzés szerepe a trauma kialakulásában; földelés és spirituális út; a belső munka fontossága és feldolgozása.
A szakasz végeztével fenntartjuk a jogot, hogy azoknak a résztvevőknek, akik még nem állnak készen a módszer biztonságos alkalmazására, a képzést lezárjuk. Velük a továbbiakról személyesen egyeztetünk.
II. szakasz – kiképzés
A képzés folyamán az elméleti és gyakorlati ismeretek párhuzamosan bővülnek, minden résztvevő legalább 10 alkalommal a Rebirthing technikával sajátélményt szerez, illetve csoporttársának irányítja azt.
Az első két alkalommal minden résztvevő a kiképző felügyelete mellett vezeti az ülést, rögtön megbeszélve a gyakorlat során tapasztalt nehézségeket és reagálási lehetőségeket. A következő alkalmakkor mini- csoportokban párhuzamosan folyik a gyakorlás, természetesen itt is felügyelettel és segítséggel, majd a találkozó végén esetmegbeszéléssel.
A nyári szünetben 3 alkalommal önálló gyakorlás kötelező, ezt a résztvevők egyénileg egyeztetik.
A záró szakaszban a hangsúly a szupervízión van, természetesen folyamatosan a sajátélmény és vezetés gyakorlása mellett.
A képzés lezárása:

1. Kötelező olvasmányok feldolgozása, azok alkalmazása a gyakorlatban. (Külön listán szerepel.)
2. Dolgozat leadása a megadott határidőig. (Követelmények és határidő külön)
3. Gyakorlati vizsga. Meghívott résztvevőkkel, mint klienssekkel, önálló Rebirthing ülés vezetése, a háromnapos hétvégi workshopon, a csoport előtt.

További információ: zsuzsa.iszlay@anmatis.hu