Sokan kérdik tőlem félve, amikor figyelmükbe ajánlom a patológiás nárcizmus működésére vonatkozó leírásokat, hogy ők nem nárcisztikusak-e.
Egy-egy cikk vagy könyvrészlet soha nem ragadhatja meg a jelenség teljességét és a mögöttes dinamikát, így az áldozatok azon –  traumatizáltságából fakadó viselkedéses jelenségei, hogy a nagyon intenzív, a helyzetekhez nem mindig illeszkedő rossz érzéseiket nem tudják kontrollálni, könnyen összetéveszthetőek a sérülékeny nárcisztikusok más mögöttes dinamikából fakadó túlérzékenységével.
Az alábbi összehasonlító táblázat talán segítségére lesz az áldozatoknak abban, hogy tisztában lássák a különbségeket, és kevésbé gyötörje őket a mardosó kétely és a pusztító öngyűlölet.

traumaeredetű tünet
nárcisztikus sérülés tünete
Traumatikus esemény
extrém: fenyegeti az egyén vagy mások testi vagy lelki egészségét (életveszély)
interperszonális (személyek közötti), enyhétől a súlyosig, a hiúság/önérzet sérül
az eseményre adott azonnali reakció
intenzív félelem, tehetetlenség, rettegés
megalázottság, megszégyenülés, harag
rémálmok az eseménnyel kapcsolatban
van, visszatérő, intenzív
nincs
esemény újraélése
flashback, viselkedésben újrajátszás, emlékbetörések
forgatja magát rajta, bosszúról fantáziál, nincs viselkedéses újrajátszás
Elkerülés
az eseményre emlékeztető minden ingert kerül, ha nem sikerül elkerülni: szorongás, depresszió
ha nem sikerül elkerülni: megalázottság-érzés, szégyenkezés
Érzéketlenség
a fájdalmas érzelmek, emlékek, gondolatok elnyomása, disszociáció, derealizáció, deperszonalizáció
érzelmi reaktivitás, az egó védelmében történő visszahúzódás
emelkedett arousal-szint
szorongás és félelem-vezérelte
harag és bosszú vezérelte
elsődleges tünetek
élmény-újraélés, szorongás, visszahúzódás, érzéketlenedés, depresszió
megalázottság, szégyen, düh
Felelősségérzet
bűntudat, önmagát hibáztatja, túlélők bűntudata: „bárcsak ezt vagy azt csináltam volna”
nincs felelősségérzete, mást hibáztat
hatása az Én-re (Self-re)
önbizalomvesztés, öngyűlölet, demoralizáció
kipukkan az ego-lufi: sérül a vetített énkép
düh
fél, hogy elveszti az érzései fölött az uralmat, irritált, frusztrációból fakadó dühkitörések, saját magára haragszik
tartós düh, ha a grandiózus énképét fenyegetés éri
félrediadnosztizált esetekben
más mentális betegségnek tulajdonítják
PTSD-nek hiszik
helyes diagnózis
PTSD, C-PTSD
nárcisztikus (esetleg borderline vagy hisztrionikus) személyiségzavar
terápiás lehetőségek
van
elsősorban düh-kezelés, önreflexió és felelősségvállalás nélkül a pszichoterápia hatástalan
kórlefolyás
krónikussá válhat, kritikus, hogy kap-e kezelést
változó
pereskedés
kerüli a konfrontációt, peren kívüli megegyezésre törekszik
növeli a dühét, élvezetet talál a bírósági bosszúhadjáratban, ezért aktívan keresi a pereskedés lehetőségét