Muszáj önmegvalósítani?

Fromm szerint igen. Az embernek belső kötelessége értelme kiteljesítése annak érdekében, hogy megszabaduljon függésétől és elérje azt a szabadságot, amely emberré teszi. (FROMM, 1995) Buddhára hivatkozva így fogalmaz: „Miután az ember megtette az első lépést az igazság megpillantása felé, erőfeszítéseket kell tennie, hogy olyan életet éljen, amelyben kiteljesíti értelmi képességeit és embertársai iránti szeretetét.” (FROMM, 1995, 35.o.) Frankl is egyetért ezzel: „Az embernek minden pillanatban jól-rosszul el kell döntenie, mivel állítson emlékművet létének.” (FRANKL 1988, 58.o.)