Tag: tudatosság

Elmélet versus gyakorlat

Sokat írok arról, hogy a pszichológiában nem csak abban kell segíteni, hogy megértsük, mi történik velünk, hanem abban is, hogy a felismeréseink a gyakorlatba átültethetők legyenek egy alapvető, mély tapasztalás révén, mely...

Read More

Determináció?

Pszichológiai hitvallásom lényege, hogy mindenen lehet változtatni. Ha ez nem így lenne, értelmét vesztené a munka, amire feltettem az életemet – és magánemberként is sötéten kellene, hogy lássam a világot… 🙂 Saját...

Read More

Hogyan dolgozok?

A hozzám fordulók problémái esetén – kívülállóként – megpróbálom megtalálni azt az alapmintát, amelyre a személyi problémái konstruálódnak, akár kora-gyermekkori, akár pre-, vagy perinatális (születés előtti vagy...

Read More

A tudatos munka jelentősége

A kérdés azért fontos, mert az emberi természet nem csak a növekedés és fejlődés irányába ható törekvésekkel lett ellátva: „alapvető konfliktusforrásunk egyrészről a tehetetlenség, a lustaság, a megtartás hajlama, a...

Read More

Önmegvalósítás

Muszáj önmegvalósítani? Fromm szerint igen. Az embernek belső kötelessége értelme kiteljesítése annak érdekében, hogy megszabaduljon függésétől és elérje azt a szabadságot, amely emberré teszi. (FROMM, 1995) Buddhára hivatkozva...

Read More

Felelősségvállalás

A transzperszonális terápia egyik kulcsmozzanata az a felismerés, hogy személyesen vagyunk felelősek sorsunkért, körülményeinkért, döntéseinkért.Mi választjuk szüleinket, még ha elégedetlenek is vagyunk velük: magasabb rendű...

Read More

Hit és gyógyulás

A transzperszonális pszichológiát az különbözteti meg a “hagyományostól”, hogy inkább beáldozza a mindenáron a tudomány keretei között maradást, csak hogy adhasson valami pluszt. Ezáltal olyasmit nyújthat, ami...

Read More
Loading